Fundacja Na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „NOWE ŻYCIE" działająca przy szpitalu psychiatrycznym we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszalinie
IV. Koszalińskie Forum Psychiatrii Środowiskowej pt.: Razem czy osobno? Dialog o reformie psychiatrii
miejsce: Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6E
termin: 18 listopada 2016 roku w godz. 9.00-15.00 konferencja lokalna
blok I Tu i teraz
8.30-9.00 Rejestracja uczestników konferencji ŚDS - uczestnicy + zespół aktywizująco-wspierający
9.00-9.15 Otwarcie konferencji lek. specjalista psychiatra Izabela Ciuńczyk, dyrektor MOPS Bogumiła Szczepanik, przedstawiciel politechniki, redaktor Kuba Grabski
9.15-9.45 Jak wyobrażam sobie idealne moje leczenie Marzena S. + Marta N.
9.45-10.15 W jaki sposób praca pomaga w zdrowieniu Aleksandra Zykus-Stukan, Radosław Starzyk
10.15-10.45   lek. Sergiusz Karżanowski, przedsiębiorca - właściciel POZ, radny miejski
10.45-11.15   mgr Bożena Wojcikiewicz, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
11.15-11.45 Ile osób – tyle kryzysów a gdzie pomoc społeczna? Katarzyna Wilczak-Socha, Renata Pawłowska, Grażyna Strojek Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11.45-12.30 poczęstunek, przerwa kawowa  
blok II Perspektywy
12.30-14.30 Reforma opieki psychiatrycznej, po co i jak? prof. dr hab. med. Jacek Wciórka – Instytut Psychiatrii i Neurologii I Kliniki Psychiatrycznej w Warszawie, członek komisji ds. NPOZP przy Ministerstwie Zdrowia
Perspektywy (wystąpienie prelegentów), dyskusja 1. Tomasz Goździkiewicz – dyrektor SPP ZOZ w Choroszczy, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Opieki Psychiatrycznej   i Leczenia Uzależnień
2. lek. psychiatra Stanisław Dorosz, Prezes   Zarządu Fundacji Nowe Życie,
3.lek. specjalista psychiatra Izabela Ciuńczyk - Dyrektor Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie
14.30-15.00 standardy leczenia lekami na świecie u pacjentów z rozpoznaniem F-20, kazuistyka lek. specjalista psychiatra Izabela Gębka

Organizatorzy

 logo oipip1

logo okregowa izba lekarska

logo rzecznik